Předpis 304/2016 Sb.

Citace304/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka118 (23. 9. 2016)
Účinnostod 23. 9. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
750 Novela z. o pojišťovnictví

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
340/2006novelizujeZákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
433/2009rušíVyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 
434/2009rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 
359/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny   
424/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb. 
326/2013rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 


ISP (příhlásit)