Předpis 30/2011 Sb.

Citace30/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Částka11 (18. 2. 2011)
Účinnostod 1. 3. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
159 Novela z. - daňový řád
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích 
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
280/2009novelizujeZákon daňový řád 
Derogace pasivní
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky1
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí2
234/2014novelizujeZákon o státní službě3


ISP (příhlásit)