Předpis 343/2020 Sb.

Citace343/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
Částka137 (14. 8. 2020)
Účinnostod 1. 9. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
572 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
164/2013novelizujeZákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních 


ISP (příhlásit)