Předpis 118/2020 Sb.

Citace118/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
Částka43 (24. 3. 2020)
Účinnostod 1. 4. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
69 Novela z. o majetku České republiky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 


ISP (příhlásit)