Předpis 12/2020 Sb.

Citace12/2020 Sb.
NázevZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Částka5 (17. 1. 2020)
Účinnostod 1. 2. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
447 N.z. o právu na digitální služby
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
500/2004novelizujeZákon správní řád 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
469/2006rušíVyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích) 
528/2006rušíVyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy) 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
181/2014novelizujeZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
250/2017novelizujeZákon o elektronické identifikaci 
Derogace pasivní
36/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů1
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci2
471/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3


ISP (příhlásit)