Předpis 79/2006 Sb.

Citace79/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka30 (15. 3. 2006)
Účinnostod 1. 4. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
975 Novela zákona o advokacii
Navržené změny8 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
65/1965novelizujeZákoník práce 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
337/1991novelizujeVyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1963 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb. 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
13/1993novelizujeCelní zákon 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
Derogace pasivní
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník3
242/2016novelizujeZákon celní zákon4


ISP (příhlásit)