Předpis 360/2004 Sb.

Citace360/2004 Sb.
NázevZákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
Částka118 (15. 6. 2004)
Účinnostod 15. 6. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
501 V.n.z.o zřízení Evropského hospářského zájmového sdružení
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
Derogace pasivní
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím1
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva3


ISP (příhlásit)