Předpis 199/2000 Sb.

Citace199/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti
Částka62 (19. 7. 2000)
Účinnostod 19. 7. 2000, zrušeno dnem 1. 5. 2005
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
127/2005rušíZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 


ISP (příhlásit)