Předpis 436/2003 Sb.

Citace436/2003 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka144 (16. 12. 2003)
Účinnostod 1. 1. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
351 Novela z. o Vězeňské službě
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
310/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)1
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti2
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky3


ISP (příhlásit)