Předpis 231/1992 Sb.

Citace231/1992 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
Částka48 (29. 5. 1992)
Účinnostod 29. 5. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1402 Vládní návrh novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
65/1965novelizujeZákoník práce 
17/1978rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi 
223/1988novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
121/1990novelizujeNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
343/1991rušíNařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost 
347/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
352/1991rušíNařízení o predžžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikatežskú činnosť 
406/1991rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o prodloužení dovolené na zotavenou v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost 
407/1991rušíVyhláška o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
2/1992rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1
262/2006rušíZákon zákoník práce2
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
65/1965??Zákoník práce 
65/1965??Zákoník práce 
17/1978??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi 
223/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
223/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
121/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
121/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
128/1990??Zákon České národní rady o advokacii 
498/1990??Zákon o uprchlících 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
343/1991??Nařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost 
347/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
352/1991??Nařízení o predžžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikatežskú činnosť 
406/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o prodloužení dovolené na zotavenou v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost 
407/1991??Vyhláška o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
22/1992??Zákon o Státní bance československé 
Vztahováno k
65/1965??Zákoník práce 
83/1991??Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti 
259/1992??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky MZSV SR č. 145/1990 Zb., vyhlášky MZSV SR č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí SR č. 319/1990 Zb., vyhlášky MPSV SR č. 353/1990 Zb. a vyhlášky MPSV SR č. 590/1990 Zb. 
450/1992??Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
451/1992??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
455/1992??Vyhláška, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávatežom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikatežský program 
126/1994??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
85/2001??Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
262/2006??Zákon zákoník práce 


ISP (příhlásit)