Předpis 586/2004 Sb.

Citace586/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Částka201 (29. 11. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
683 V. n. novely branného zákona - související
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
128/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
Derogace pasivní
234/2014novelizujeZákon o státní službě1
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)2
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich3


ISP (příhlásit)