Předpis 259/2002 Sb.

Citace259/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
Částka97 (28. 6. 2002)
Účinnostod 1. 7. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1163 Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
84/1990novelizujeZákon o právu shromažďovacím 
94/1990novelizujeZákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
Derogace pasivní
587/2004novelizujeZákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2


ISP (příhlásit)