Předpis 437/2004 Sb.

Citace437/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
Částka144 (26. 7. 2004)
Účinnostod 26. 7. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
531 Novela z. stavební zákon
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
40/2004novelizujeZákon o veřejných zakázkách 
Derogace pasivní
138/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách1
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění2


ISP (příhlásit)