Předpis 157/1989 Sb.

Citace157/1989 Sb.
NázevZákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
Částka34 (22. 12. 1989)
Účinnostod 1. 1. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
175 Vládní návrh zákona o důchodové dani a o změnách zákona č...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
164/1982rušíZákon o důchodové dani 
167/1982rušíVyhláška, kterou se provádí zákon o důchodové dani 
116/1985novelizujeZákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice 
172/1988novelizujeZákon o zemědělské dani 
Derogace pasivní
177/1989novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a důchodové daně 
108/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani1
578/1991novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů2
586/1992rušíZákon České národní rady o daních z příjmů3


ISP (příhlásit)