Předpis 172/1988 Sb.

Citace172/1988 Sb.
NázevZákon o zemědělské dani
Částka38 (14. 11. 1988)
Účinnostod 1. 1. 1989, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
102 Vládní návrh zákona o zemědělské dani

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
103/1974rušíZákon o zemědělské dani 
106/1974rušíVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
74/1977rušíPředsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění zákona o zemědělské dani č.103/1974 Sb.,jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č.154/1976 Sb. a zákonem č.62/1977 Sb. 
113/1979rušíZákon,kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani 
139/1985rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu ze zisku u jednotných zemědělských družstev provozujících ve větším rozsahu přidruženou výrobu 
Derogace pasivní
157/1989novelizujeZákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)1
389/1990novelizujeZákon o dani z příjmů obyvatelstva2
574/1990novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 19913
578/1991novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů4
586/1992rušíZákon České národní rady o daních z příjmů5


ISP (příhlásit)