Předpis 35/1979 Sb.

Citace35/1979 Sb.
NázevNařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství
Částka5 (29. 3. 1979)
Účinnostod 1. 1. 1980, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
73/1960rušíVyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství o náhradách za odběr povrchové vody 
20/1963rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody 
16/1966rušíVládní vyhláška o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků 
Derogace pasivní
91/1988novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství 
2/1989úplné zněníNařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.) 
281/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb. 
58/1998novelizujeZákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
141/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)