Předpis 91/1988 Sb.

Citace91/1988 Sb.
NázevNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství
Částka18 (15. 6. 1988)
Účinnostod 1. 1. 1989, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1979novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství 
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)