Předpis 84/1972 Sb.

Citace84/1972 Sb.
NázevZákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
Částka25 (10. 11. 1972)
Účinnostod 1. 1. 1973, zrušeno dnem 1. 1. 1991
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
7 Vládní návrh zákona o objevech, vynálezech, zlepšovacích ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
8/1952novelizujeZákon o ochranných známkách a chráněných vzorech 
15/1952novelizujeNařízení k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech 
34/1957rušíZákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích 
43/1957rušíVládní nařízení o vynálezech 
44/1957rušíVládní nařízení o objevech 
45/1957rušíVládní nařízení o zlepšovacích návrzích 
149/1968rušíVyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy 
170/1968novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu 
Derogace pasivní
194/1988novelizujeZákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy1
103/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník2
527/1990rušíZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích3


ISP (příhlásit)