Předpis 156/1989 Sb.

Citace156/1989 Sb.
NázevZákon o odvodech do státního rozpočtu
Částka34 (22. 12. 1989)
Účinnostod 1. 1. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
174 Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
161/1982rušíZákon o odvodech do státního rozpočtu 
163/1982rušíVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu 
77/1986rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 
78/1986rušíNařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi 
Derogace pasivní
177/1989novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a důchodové daně 
207/1989novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o provádění odvodu ze zisku na základě finančního plánu 
574/1990novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 19911
578/1991novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů2
22/1992novelizujeZákon o Státní bance československé3
586/1992rušíZákon České národní rady o daních z příjmů4


ISP (příhlásit)