Předpis 528/1990 Sb.

Citace528/1990 Sb.
NázevDevizový zákon
Částka86 (21. 12. 1990)
Účinnostod 1. 1. 1991, zrušeno dnem 1. 10. 1995
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
237 Vládní návrh devizového zákona

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
162/1989rušíDevizový zákon 
169/1989rušíVyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon 
109/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb. 
234/1990rušíVyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 169/1989 Sb., kterou se provádí devizový zákon 
403/1990novelizujeZákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 
427/1990novelizujeZákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 
Derogace pasivní
228/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.1
264/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony2
457/1992úplné zněníDevizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
82/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů3
219/1995rušíDevizový zákon4


ISP (příhlásit)