Předpis 215/1988 Sb.

Citace215/1988 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Částka46 (28. 12. 1988)
Účinnostod 1. 1. 1989, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
146/1961novelizujeVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva 
Derogace pasivní
559/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
578/1991novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů 
586/1992rušíZákon České národní rady o daních z příjmů 


ISP (příhlásit)