Předpis 76/1959 Sb.

Citace76/1959 Sb.
NázevZákon o některých služebních poměrech vojáků
Částka36 (29. 12. 1959)
Účinnostod 1. 5. 1960, zrušeno dnem 1. 12. 1999
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
364 Vládní návrh zákona o některých služebních poměrech vojáků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
72/1946rušíZákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci 
29/1947rušíZákon o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umísťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců 
60/1947rušíZákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci 
116/1947rušíZákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze 
134/1948rušíZákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci 
286/1948novelizujeZákon o národní bezpečnosti 
44/1949rušíZákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska 
59/1949rušíZákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům,rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu 
199/1949rušíZákon o propůjčování titulů vyšších vojenských hodností 
85/1950rušíZákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů 
88/1952novelizujeZákon o materielním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil 
Derogace pasivní
165/1964novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků1
59/1969novelizujeZákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání1
100/1970novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti2
65/1978novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků ve znění pozdějších předpisů3
122/1978úplné zněníZákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších změn doplňků) 
74/1990novelizujeZákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti4
228/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů5
77/1992novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů6
226/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů7
361/1992úplné zněníZákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
34/1995novelizujeZákon, kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů8
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění9
221/1999rušíZákon o vojácích z povolání10
Vztahováno k
107/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. února 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnos 
286/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 379/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. 
126/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. dubna 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č.76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č.160/1995 Sb. 


ISP (příhlásit)