Předpis 161/1976 Sb.

Citace161/1976 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
Částka31 (23. 12. 1976)
Účinnostod 1. 1. 1977, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
24/1967rušíVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
96/1968novelizujeVyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
125/1968rušíVyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků 
Derogace pasivní
14/1982novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem 
86/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
311/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb. 
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
72/1991novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů 
578/1991novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů 
49/1992novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů 
387/1992novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, mministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů 
586/1992rušíZákon České národní rady o daních z příjmů 


ISP (příhlásit)