Předpis 174/1968 Sb.

Citace174/1968 Sb.
NázevZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Částka47 (27. 12. 1968)
Účinnostod 1. 1. 1969
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
217 Vl. n. z. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
53/1952rušíVládní nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení 
67/1960novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
114/1962rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji 
Derogace pasivní
575/1990novelizujeZákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky1
159/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.2
396/1992úplné zněníZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
47/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů3
71/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony4
124/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů5
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního6
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)11
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů7
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů10
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti8
253/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce9
338/2005úplné zněníÚplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb12
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů13
264/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona14
250/2021rušíZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů15
Vztahováno k
112/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 
73/2010na základěVyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
461/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb. 


ISP (příhlásit)