Předpis 368/2000 Sb.

Citace368/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Částka99 (23. 10. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 1. 1. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
532 Novela zákona o dluhopisech - EU
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
530/1990novelizujeZákon o dluhopisech 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
Derogace pasivní
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech1
182/2006rušíZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)2


ISP (příhlásit)