Předpis 65/2005 Sb.

Citace65/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví členění normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)
Částka17 (9. 2. 2005)
Účinnostod 9. 2. 2005, zrušeno dnem 1. 1. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
492/2005rušíVyhláška o krajských normativech 
Vztahuje se k
561/2004na základěZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 


ISP (příhlásit)