Předpis 277/2001 Sb.

Citace277/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků
Částka105 (3. 8. 2001)
Účinnostod 1. 9. 2001, zrušeno dnem 1. 3. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
2/2006rušíVyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona 


ISP (příhlásit)