Předpis 263/2011 Sb.

Citace263/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka92 (31. 8. 2011)
Účinnostod 29. 11. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
259 Novela z. o inf. systémech veř. správy a o elektron. úkonech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
Vztahuje se k
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
21/1992??Zákon o bankách 
21/1992??Zákon o bankách 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009??Zákon o základních registrech 
111/2009??Zákon o základních registrech 
111/2009??Zákon o základních registrech 
Vztahováno k
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
111/2009??Zákon o základních registrech 


ISP (příhlásit)