Předpis 303/2009 Sb.

Citace303/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
Částka91 (4. 9. 2009)
Účinnostod 19. 9. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
830 N.z. o statutu poslanců Evropského parlamentu
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 
Derogace pasivní
205/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony1


ISP (příhlásit)