Předpis 199/2010 Sb.

Citace199/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka66 (16. 6. 2010)
Účinnostod 1. 1. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
959 Novela z. o daních z příjmů
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční 
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje 
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech 
191/2004novelizujeZákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
516/2005rušíVyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu 
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
492/2009rušíVyhláška o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 
Derogace pasivní
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky2
471/2011novelizujeZákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek1
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí3
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich4


ISP (příhlásit)