Předpis 2/2009 Sb.

Citace2/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka1 (1. 1. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
563 Novela z. o daních z příjmů

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 


ISP (příhlásit)