Předpis 185/2017 Sb.

Citace185/2017 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka67 (29. 6. 2017)
Účinnostod 29. 6. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
325/1999??Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
500/2004??Zákon správní řád 
262/2006??Zákon zákoník práce 
261/2007??Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
198/2009??Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
89/2012??Zákon občanský zákoník 


ISP (příhlásit)