Předpis 101/2024 Sb.

Citace101/2024 Sb.
NázevNález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/23 ve věci návrhu na zrušení § 2958 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Částka101 (23. 4. 2024)
Účinnost 

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)