Předpis 101/2014 Sb.

Citace101/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka43 (9. 6. 2014)
Účinnostod 24. 6. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
30 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
29/2013rušíVyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty 
Vztahuje se k
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
325/1999??Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
325/1999??Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
262/2006??Zákon zákoník práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
29/2013??Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty 
Vztahováno k
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
262/2006??Zákon zákoník práce 


ISP (příhlásit)