Předpis 466/2011 Sb.

Citace466/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
Částka160 (30. 12. 2011)
Účinnostod 30. 12. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
262 N.z. o zrušení zákona o veřej. nezis. ústav. zdrav. zaříz.
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
245/2006rušíZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
Derogace pasivní
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí1


ISP (příhlásit)