Předpis 115/2006 Sb.

Citace115/2006 Sb.
NázevZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
Částka38 (3. 4. 2006)
Účinnostod 1. 7. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
969 Návrh zákona o registrovaném partnerství
Navržené změny21 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
94/1963novelizujeZákon o rodině 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
65/1965novelizujeZákoník práce 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
Derogace pasivní
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů1
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
239/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím3
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku5
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu6
427/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě8
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník10
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů9
312/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
234/2016novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů12
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich13
Vztahováno k
300/2006na základěVyhláška, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)