Předpis 118/1995 Sb.

Citace118/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Částka31 (14. 7. 1995)
Účinnostod 1. 10. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1471 Zákon doplňující zákony související se zák. o st.sociál.podp
Navržené změny13 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
92/1949novelizujeBranný zákon 
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
32/1957novelizujeZákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
65/1965novelizujeZákoník práce 
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
50/1973novelizujeZákon o pěstounské péči 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
2/1991novelizujeZákon o kolektivním vyjednávání 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
18/1992novelizujeZákon o civilní službě 
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
186/1992novelizujeZákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
480/1992novelizujeZákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
Derogace pasivní
223/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze1
360/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí2
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů5
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti3
587/2004novelizujeZákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů4
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi6
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění7
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce8
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu9
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů10
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník11
332/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12


ISP (příhlásit)