Předpis 428/2011 Sb.

Citace428/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
Částka149 (28. 12. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
414 Vl.n.z. v souvislosti s přij. z. o důch. a pen. spoření
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování 
254/2004novelizujeZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
Derogace pasivní
192/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření2
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí3


ISP (příhlásit)