Předpis 284/2004 Sb.

Citace284/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka92 (7. 5. 2004)
Účinnostod 1. 9. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
260 V. n. z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trest. činnosti
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
570/1991novelizujeZákon České národní rady o živnostenských úřadech 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
Derogace pasivní
344/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu2
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)3
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách4


ISP (příhlásit)