Předpis 18/2000 Sb.

Citace18/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
Částka7 (18. 2. 2000)
Účinnostod 28. 2. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
200 Novela zák. souvisejících s Veř. ochr. práv - EU
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění2


ISP (příhlásit)