Předpis 270/2021 Sb.

Citace270/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Částka117 (19. 7. 2021)
Účinnostod 2. 8. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
1044 Vl.n.z.o občanských průkazech - související

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě 
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
186/2013novelizujeZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
Derogace pasivní
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech1


ISP (příhlásit)