Předpis 315/2019 Sb.

Citace315/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka133 (28. 11. 2019)
Účinnostod 1. 12. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
337 Novela z. o státním zastupitelství

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
7/2002novelizujeZákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 


ISP (příhlásit)