Předpis 198/2002 Sb.

Citace198/2002 Sb.
NázevZákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
Částka82 (24. 5. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1168 Vládní návrh zákona o dobrovolnické službě
Navržené změny13 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1
495/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.2
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim3
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů7
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí4
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu5
86/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů6


ISP (příhlásit)