Předpis 379/2007 Sb.

Citace379/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka116 (21. 12. 2007)
Účinnostod 21. 12. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
191 Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
216/2002novelizujeZákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
Derogace pasivní
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky1
191/2016novelizujeZákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)2


ISP (příhlásit)