Předpis 75/2009 Sb.

Citace75/2009 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
Částka24 (30. 3. 2009)
Účinnostod 1. 4. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
415/2006novelizujeVyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu 
Vztahuje se k
325/1999na základěZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999na základěZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
329/1999na základěZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 


ISP (příhlásit)