Předpis 399/2012 Sb.

Citace399/2012 Sb.
NázevZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
Částka146 (27. 11. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
693 Vl.n.z.o pojistném na důchodové spoření - související
Navržené změny9 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí 
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
426/2011novelizujeZákon o důchodovém spoření 
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření 
428/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření 
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
Derogace pasivní
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí1
332/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
376/2015novelizujeZákon o ukončení důchodového spoření3


ISP (příhlásit)