Předpis 360/1999 Sb.

Citace360/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Částka111 (30. 12. 1999)
Účinnostod 1. 4. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
261 Vládní návrh zákona souvis. s zák. o soc.-právní ochraně d.
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
94/1963novelizujeZákon o rodině 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
576/1990novelizujeZákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře 
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění 
Derogace pasivní
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)1
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku2
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů3
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník4
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich5


ISP (příhlásit)