Předpis 117/1994 Sb.

Citace117/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Částka37 (8. 6. 1994)
Účinnostod 1. 7. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
766 Zákon o sdružování v politických stranách
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
54/1990novelizujeZákon České národní rady o volbách do České národní rady 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
Derogace pasivní
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím1
Vztahováno k
296/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 18.října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. 


ISP (příhlásit)