Předpis 238/2000 Sb.

Citace238/2000 Sb.
NázevZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Částka73 (9. 8. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 1. 1. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
544 Vládní návrh zákona o Záchranném sboru ČR
Navržené změny13 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
32/1957novelizujeZákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
65/1965novelizujeZákoník práce 
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
218/1999novelizujeZákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) 
Derogace pasivní
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)4
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů2
586/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)1
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti3
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění5
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce6
260/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů7
160/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů8
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu9
320/2015rušíZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)10
Vztahováno k
226/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
297/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
97/2008na základěVyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) 
263/2013na základěNařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu 
349/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) 


ISP (příhlásit)