Předpis 492/2000 Sb.

Citace492/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka143 (29. 12. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
615 Vládní návrh zákona o daních z příjmů
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
Derogace pasivní
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2


ISP (příhlásit)